Index ochrany podnebia: Maroko vpredu, Nemecko sa zrútilo

Badgiry alebo veterné veže sú iránskou zvláštnosťou. Zachytávajú vietor, odvádzajú ho a tým ochladzujú domy. Sú bežné v extrémne horúcich oblastiach, ako sú Yazd a Shiraz. (Obrázok: Alexandre Rotenberg / fotolia.com)

Nemecko bolo kedysi vysoko v indexe ochrany podnebia od spoločností German Watch, CAN Europa a New Climate Institute, ale tento rok je iba 27. za mnohými ďalšími európskymi krajinami, ako sú Rumunsko a Slovensko.

'

Za Rumunskom a Slovenskom

Nemecko je v indexe ochrany podnebia 2019 na druhom mieste za Rumunskom, Indiou a Slovenskom. Najlepšie hodnotenie získalo Švédsko, za ktorým nasledovalo Maroko a Litva.

V horúcom a suchom Iráne bude mať globálne otepľovanie katastrofické následky, ktoré na mnohých miestach znemožnia pastvu a poľnohospodárstvo. Napriek tomu je to jedna z krajín, ktoré v boji proti klimatickým zmenám robia najmenej. (Obrázok: Alexandre Rotenberg / fotolia.com)

Žiadne zlato, striebro alebo bronz

Žiadna krajina nedokázala dosiahnuť prvé, druhé alebo tretie miesto v indexe ochrany podnebia. Švédsku patrí štvrtá priečka. Najhoršie sú na tom Irán, Saudská Arábia a USA.

Kto bude súdený?

Hodnotí sa 56 jednotlivých štátov a EÚ, ktoré spolu spôsobujú viac ako 90 percent globálnych emisií skleníkových plynov.

Aký je dôvod zlého výkonu?

Podľa iniciátorov indexu ochrany podnebia je Nemecko tak pozadu, pretože je stále jedným z najväčších spotrebiteľov hnedého uhlia. Ak by sa to malo zmeniť, Nemecko by bolo v indexe výrazne vpredu.

Čo sa posudzuje?

Hodnotiacimi kritériami sú pokrok dosiahnutý pri úspore CO2 a celkovo 14 ukazovateľov, ako sú skleníkové plyny, obnoviteľné energie, spotreba energie a politika v oblasti klímy.

EÚ stále dobrá

EÚ ako celok prichádza na 16. mieste, a teda stále spadá do dobrého rozpätia. Skleníkové plyny majú v EÚ horšie hodnotenie a politika v oblasti klímy je obzvlášť dobrá.

Čína sa zlepšuje

Čína je krajina s najväčším počtom obyvateľov na svete a produkuje najviac emisií skleníkových plynov. Vyšplhala sa však zo 41. miesta na 33. miesto, pretože tie sa od roku 2014 do roku 2016 nezvýšili. Ak by to tak bolo v rokoch 2017/2018, Čína by nabudúce opäť klesla.

USA úplne vzadu

USA sú z hľadiska emisií na predposlednom mieste. Autori však poukazujú na to, že mestá a jednotlivé štáty uskutočňujú ambiciózne politiky v oblasti klímy.

Na čo sa používa index ochrany podnebia

Štúdia nedávno ukázala, že následky globálneho otepľovania sú ešte dramatickejšie, ako sa doteraz myslelo. Index má viesť k transparentnosti medzinárodnej politiky v oblasti podnebia s cieľom zvýšiť tlak občianskej spoločnosti na tie krajiny, ktoré nevykazujú nijaké úsilie, aj keď sa v dôsledku globálneho otepľovania už šíria infekčné choroby. Aj dnes pribúdajú zdravotné problémy spôsobené zmenou podnebia a index má zviditeľniť krajiny ako vzory, ktoré proti nej pôsobia.

Na základe akých kritérií?

80 percent hodnotení sa týka trendu emisií a úrovne emisií. 20 percent sa týka analýz 350 rozhovorov s odborníkmi na politiku v oblasti klímy v konkrétnych krajinách. Viac informácií nájdete tu. (Dr. Utz Anhalt)

Značky:  Trupu Trup Všeobecne Choroby