Hazard so zdravím! Stiahnutie dezinfekčného prostriedku v spoločnostiach EDEKA a Marktkauf

Dezinfekčný gél na ruky predávaný spoločnosťami EDEKA a Marktkauf sa pripomína z dôvodu vysokého obsahu metanolu. (Obrázok: stock.adobe.com)

Nebezpečenstvo pre zdravie z neoprávnenej dezinfekcie gélu na ruky

Centrála EDEKA varuje svojich zákazníkov pred dezinfekčným prostriedkom, ktorý môže mať škodlivé účinky na zdravie. Produkt môže pôsobiť toxicky kvôli vysokým hodnotám metanolu, najmä pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo požitím. Z tohto dôvodu sa pripomína gél na ruky, ktorý by sa už nemal používať.

'

Dotknutý je produkt „Mir24 Dezinfection Handgel“, ktorý sa ponúka v jednotkách 50 mililitrov a 100 mililitrov. Ako uvádza správa EDEKA, produkt môže obsahovať veľmi vysoké množstvá metanolu (65,3 gramu až 68,7 g na 100 gramov). Výrobca podľa všetkého nemal ani povolenie na výrobu takýchto výrobkov. Dezinfekčné prostriedky navyše nemali na uzáveroch požadované detské poistky.

Tento dezinfekčný prostriedok ponúkaný spoločnosťami Marktkauf a EDEKA Südwest sa pripomína z obehu. (Obrázok: edeka.de)

Kde sa dezinfekčný prostriedok predával?

Podľa informácií zákazníkov od spoločnosti EDEKA bol gél na ruky ponúkaný v predajnej miestnosti spoločnosti EDEKA Südwest, ako aj v tej istej oblasti na Marktkauf. Dotknuté sú preto spolkové krajiny Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Sársko, južné Hesensko a časti Bavorska.

Kde je možné vymeniť gél na ruky?

EDEKA zdôrazňuje, že dotknuté výrobky už boli stiahnuté z predaja. Spotrebitelia, ktorí si dezinfekčný gél na ruky už kúpili, ho môžu tiež odovzdať v pobočke EDEKA alebo Marktkauf bez predloženia dokladu. Tam bude vrátená kúpna cena.

Máte otázky týkajúce sa spätného volania?

Ďalšie informácie o stiahnutí z trhu vám poskytne spoločnosť Mir24 GmbH +49 6172 27 968 ​​10. Na bezplatnú horúcu linku spoločnosti EDEKA sa môžete dostať v pondelok až nedeľu od 8:00 do 20:00 0800 3335 211. (vb)

Značky:  Celostnej Medicína, Predmety Vnútorné Orgány