Aplikácia Corona: Môžu byť zamestnanci povinní ju používať?

Inštalácia novej výstražnej aplikácie Corona na smartphone je pre občanov dobrovoľná. Môžu však spoločnosti zaviazať svojich zamestnancov, aby ich využívali? (Obrázok: zigres / stock.adobe.com)

Aplikácia Corona je tu: Pracovný právnik vysvetľuje právne požiadavky

Nemecká varovná aplikácia Corona je tu a od utorka je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Inštalácia do smartfónu je dobrovoľná, niektorí zamestnanci sa však obávajú, že ich zamestnávateľ môže zaviazať k ich používaniu. Pracovný právnik vysvetľuje právne požiadavky.

'

Aplikácia na varovanie pred koronou, ktorú objednala federálna vláda, je tu. Od utorka je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Ako sa uvádza vo vyhlásení, aplikácia je dôležitým príspevkom k obmedzeniu pandémie COVID-19. „Používanie aplikácie je dobrovoľné,“ píše vláda. Čo však v prípade, ak vám chce zamestnávateľ nariadiť, aby ste to využili?

Rozpoznajte reťazce infekcie rýchlejšie a komplexnejšie

Nová aplikácia má pomôcť rýchlejšie a komplexnejšie identifikovať reťazce infekcie a efektívne ich prerušiť.

Ak sú všetci rýchlo informovaní o možnej infekcii novým typom koronavírusu SARS-CoV-2 kontaktom s infikovanou osobou, môže podľa federálnej vlády rýchlo reagovať a chrániť seba i ostatných.

Inštalácia na smartphony je pre občanov dobrovoľná. Môžu však spoločnosti zaviazať svojich zamestnancov, aby ich využívali a požadovali, aby informovali zamestnávateľa v prípade poplachu?

A potom musia zamestnanci zostať doma? A kto v takom prípade vypláca mzdu? DR. Michael Fuhlrott, profesor pracovného práva na Fresenius University of Applied Sciences v Hamburgu, vysvetľuje právne požiadavky v súčasnej tlačovej správe.

Inštalácia je tiež dobrovoľná pre zamestnancov

Používanie novej výstražnej aplikácie Corona by malo byť dobrovoľné. Podľa Fresenius University of Applied Sciences požaduje Poradný výbor pre spotrebiteľské otázky (SVRV), ktorý poskytuje poradenstvo federálnemu ministerstvu spravodlivosti, tiež vytvorenie právneho základu pre varovnú aplikáciu.

Bez ohľadu na to vyvstáva otázka, či spoločnosti môžu požadovať, aby ich zamestnanci používali z dôvodu povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

Ako je vysvetlené v oznámení, spracovanie osobných údajov, najmä v tomto prípade, najmä chránených údajov o zdraví (čl. 4 č. 15, čl. 9 GDPR), si vždy vyžaduje povolenie podľa zákona o ochrane údajov (čl. 6 GDPR).

„V pracovnom práve to môže byť právny predpis, pracovná dohoda alebo súhlas zamestnanca,“ vysvetľuje Fuhlrott.

Podľa týchto informácií umožňuje federálny zákon o ochrane údajov, ktorý špecifikuje požiadavky na ochranu údajov v pracovnom pomere v oddiele 26, zamestnávateľovi spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na účely pracovnoprávneho vzťahu.

„Z toho nemôže vychádzať objednávka na použitie zamestnancom,“ hovorí Fuhlrott. Podľa experta je inštalácia aplikácie pre zamestnancov tiež dobrovoľná. „To platí aj v prípade, že zamestnanec používa firemný mobilný telefón.“

Nič iné sa nedá regulovať zamestnaneckou dohodou, pretože toto je osobná oblasť života zamestnanca, ktorú nemôže zamestnanecká rada a zamestnávateľ regulovať.

Musí byť spoločnosť informovaná, ak výstražná aplikácia zaznie?

Ak však zamestnanci používajú aplikáciu a tá zobrazí alarm, musí byť o tom informovaný zamestnávateľ. „To si vyžaduje, aby bol zamestnanec ohľaduplný,“ vysvetľuje profesor Fuhlrott.

„Zamestnávateľ musí byť informovaný o podozrení na infekciu, aby mohol skontrolovať, či najskôr posiela zamestnanca domov,“ hovorí Fuhlrott, prípadne v prípade potreby prijať ochranné opatrenia pre ostatných zamestnancov.

„Zamestnávateľ bude mať tiež možnosť požiadať zamestnanca, aby dostal ďalšie informácie o existujúcom riziku infekcie, aby mohol za účasti podnikového lekára vykonať hodnotenie rizika.“

Kedy pokračovať v vyplácaní miezd

Ak sa zamestnancovi zobrazí poplach, ale je inak bez príznakov a bez príznakov, nie je schopný pracovať. Spoločnosť preto nemusí v prípade choroby pokračovať v vyplácaní miezd.

Ak sa však zamestnávateľ rozhodne zamestnanca poslať domov, musí mu byť počas tohto obdobia samozrejme odmenený.

„V takom prípade hovoria právnici práce o platenom voľnom,“ vysvetľuje právnik. Zamestnanec však nemá nárok na platené voľno, a to ani v prípade alarmu aplikácie. „Ak zamestnanec môže pracovať v domácej kancelárii, môžu sa na tom samozrejme dohodnúť aj strany.“

Zamestnávateľ má nárok na náhradu mzdy v prípade plateného voľna, iba ak je zamestnanec tiež v úradnej karanténe. „Zákon o ochrane pred infekciami obsahuje príslušné nariadenia v § 56 ods. 1,“ vysvetľuje Fuhlrott. (reklama)

Značky:  Vnútorné Orgány Naturopath Choroby